МОСКВАТӘИ АԤСУА ДИАСПОРА

smartphone
8(916)620-07-23
email
info@abkhazmoscow.ru
smartphone
8(916)620-07-23
email
info@abkhazmoscow.ru
close

Аконтактқәа
Москватәи Аԥсуа Диаспора
Тел.: 8 (929) 523-91-94
ԤАԤԤҲА НАРА ҬЕМРАЗ-ИԤҲА
МАД акоординатор info@abkhazmoscow.ru

Аусура аларгареи аҵараиуреи рызҵаарақәа рзы аҳәара ҟаҳҵоит шәыдҵааларц абри аҧочҭа ашҟа: hr@abkhazmoscow.ru

expand_less